Banner coaching en healing met pony
Banner coaching en healing met pony

0472 910273 -

Banner coaching en healing met pony

PEUTER-PONY-AANPAK

Het contact en de interactie met het paard gebeurt met lichaamstaal. Houdingen, bewegingen, geluiden, … in de peuter-pony-aanpak focussen we ons op deze niet-talige communicatie en het opdoen van nieuwe lichaamservaringen. Deze lichaamsgerichte aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat de relatie die we hebben met onszelf, anderen en de wereld ten diepste ervaringen zijn die door het lichaam en geest gezamenlijk worden gevormd en beleefd. Deze peuter-pony- aanpak is voor elk kind of innerlijk kind zinvol, maar in het bijzonder voor kinderen die moeite hebben met taal of nog niet spreken.

Wat doen we?

Het paard zorgt voor de lichamelijke ervaringen zoals gedragen worden, balanceren, gewiegd en geknuffeld worden, recht op zitten, ondersteund worden, aangeraakt en aangekeken worden. Het paard speelt ook in op lichaamsignalen m.b.t. persoonlijke ruimte (nabijheid - afstand) ; het tempo/ritme en de kracht van bewegingen; ontspanning en spanning van spieren.

De sessie duurt max. 30 min. We vragen bij baby’s en peuters om telkens met 2 volwassenen aanwezig te zijn voor veilig verloop van een sessie.

 

Hoe werkt het?

We communiceren met baby’s en peuters voornamelijk met ons lichaam: onze bewegingen, oogcontact, mimiek, geluidjes, aanrakingen…

Het contact en de interactie met verzorgers zorgt voor lichamelijke ervaringen van welbevinden wanneer de verzorgers met aandacht en gevoeligheid de lichaamssignalen van de kinderen opvangt en er op inspelen. Dit geeft feedback naar de hersenen en is noodzakelijke voor de ontwikkeling van baby’s.De baby’s en peuters geven uitdrukking aan hun emoties, hun gemoed en merken dat de verzorger zijn actie daarop afstemt: we knuffelen, verplaatsen, voeden, verschonen, prikkelen of sussen hen….Via deze lichamelijke ervaringen leren we vanaf het begin hoe de wereld om ons heen in elkaar zit, we trekken conclusies, we ontwikkelen positieve overtuigingen over ons lichaam en de omgeving als een veiligplek. De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling lopen dan ook samen. Deze overtuigingen die we als baby of peuter opdoen, nemen we onbewust mee en geven vorm aan toekomstige interacties en reactiepatronen. We uiten onze emoties en hebben vertrouwen dat onze behoeften worden vervuld, we voelen ons gezien, gehoord ...veilig en geliefd.

Maar soms slagen verzorgers er niet in om de verbinding met wat er in het kind speelt te maken, we voelen niet aan wat ze nodig hebben of we zijn zelf te onrustig, gestressseerd, met ons hoofd ergens anders, in rouw of overspoeld door emotie om ons goed te kunnen afstemmen op hen.
Wanneer er niet op de behoeften van het kind wordt ingespeeld, wanneer er geen oog is voor de expressie of er rekening wordt gehouden met de emoties van het kind ontstaat er een ervaring van discomfort. Een langdurig of systematisch lichamelijke gevoel van onbehagen creëert eveneens onbewust overtuigingen en reactiepatronen, die dan wel minder positief zijn en gepaard gaan met een bepaalde mate van stress in het lichaam.

Op elke leeftijd kunnen we alsnog nieuwe positieve lichaamservaringen en de bijhorende gevoelservaring hebben die deze oude onbewuste negatieve overtuigingen van ons lichaam en geest kunnen doen wegsmelten en verdampen.

In een sessie creëren we een omgeving van verzorgers, ouders, therapeut en paard, die rol van verzorgers opnemen. Therapeut en paard hebben de aandacht op cliënt en zijn gevoelig voor gegeven signalen en spelen hierop in. Hun bewuste aanwezigheid, innerlijke rust en aandacht zorgt voor een veilig setting. We doen dan ook samen met ouders enkele oefeningen gericht op ons lichaam, geest en ademhaling om te ontspannen. Het is maar vanuit de verbinding met onszelf dat we die verbinding met de ander kunnen aangaan.

Via aanraking, beweging en geluid communiceert de therapeut en het paard, met de cliënt. Dit stimuleert cliënt om uitdrukking te geven aan behoeften en emoties uit …. Via de gepaste reactie of de veilig setting helpen we de cliënt de emotie te reguleren, te behoefte te vervullen en er een positieve lichaamservaring mee te geven.

De paarden voorzien ons in huidcontact en aanraking, een schommelbeweging en lichaamswarmte. De huid is het grootste orgaan van de mens en aanraking van groot belang voor onze groei en ontwikkeling. Aanraking wekt emoties op, zorgt voor veranderingen in de emotionele toestand en communiceert emoties. Samen met het paard kunnen we zoeken welke aanrakingen helpend zijn bij het welbevinden. Ook beweging is een essentieel aspect sinds het prille begin van ons leven in de baarmoeder. De schommelende beweging zoals die op een paardenrug te ervaren is, is een natuurlijk hulpmiddel om het autonome zenuwstels gunstig te beïnvloeden. De systemen in de hersenen en het lichaam die sociale en lichamelijk warmte generen en verwerken, hebben dezelfde banen in het zenuwstelsel met elkaar gemeen. Ook de lichaamswarmte van het paard is een bron van hulp om een veilige setting te creeëren.

foto pony helpt kinderen

“Deze peuter-pony- aanpak is voor elk kind zinvol, maar in het bijzonder voor kinderen die moeite hebben met taal of nog niet spreken!”

PEUTER-PONY-AANPAK

Het contact en de interactie met het paard gebeurt met lichaamstaal. Houdingen, bewegingen, geluiden, … in de peuter-pony-aanpak focussen we ons op deze niet-talige communicatie en het opdoen van nieuwe lichaamservaringen. Deze lichaamsgerichte aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat de relatie die we hebben met onszelf, anderen en de wereld ten diepste ervaringen zijn die door het lichaam en geest gezamenlijk worden gevormd en beleefd. Deze peuter-pony- aanpak is voor elk kind of innerlijk kind zinvol, maar in het bijzonder voor kinderen die moeite hebben met taal of nog niet spreken.

Wat doen we?

Het paard zorgt voor de lichamelijke ervaringen zoals gedragen worden, balanceren, gewiegd en geknuffeld worden, recht op zitten, ondersteund worden, aangeraakt en aangekeken worden. Het paard speelt ook in op lichaamsignalen m.b.t. persoonlijke ruimte (nabijheid - afstand) ; het tempo/ritme en de kracht van bewegingen; ontspanning en spanning van spieren.

De sessie duurt max. 30 min. We vragen bij baby’s en peuters om telkens met 2 volwassenen aanwezig te zijn voor veilig verloop van een sessie.

 

Hoe werkt het?

We communiceren met baby’s en peuters voornamelijk met ons lichaam: onze bewegingen, oogcontact, mimiek, geluidjes, aanrakingen…

Het contact en de interactie met verzorgers zorgt voor lichamelijke ervaringen van welbevinden wanneer de verzorgers met aandacht en gevoeligheid de lichaamssignalen van de kinderen opvangt en er op inspelen. Dit geeft feedback naar de hersenen en is noodzakelijke voor de ontwikkeling van baby’s.De baby’s en peuters geven uitdrukking aan hun emoties, hun gemoed en merken dat de verzorger zijn actie daarop afstemt: we knuffelen, verplaatsen, voeden, verschonen, prikkelen of sussen hen….Via deze lichamelijke ervaringen leren we vanaf het begin hoe de wereld om ons heen in elkaar zit, we trekken conclusies, we ontwikkelen positieve overtuigingen over ons lichaam en de omgeving als een veiligplek. De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling lopen dan ook samen. Deze overtuigingen die we als baby of peuter opdoen, nemen we onbewust mee en geven vorm aan toekomstige interacties en reactiepatronen. We uiten onze emoties en hebben vertrouwen dat onze behoeften worden vervuld, we voelen ons gezien, gehoord ...veilig en geliefd.

Maar soms slagen verzorgers er niet in om de verbinding met wat er in het kind speelt te maken, we voelen niet aan wat ze nodig hebben of we zijn zelf te onrustig, gestressseerd, met ons hoofd ergens anders, in rouw of overspoeld door emotie om ons goed te kunnen afstemmen op hen.
Wanneer er niet op de behoeften van het kind wordt ingespeeld, wanneer er geen oog is voor de expressie of er rekening wordt gehouden met de emoties van het kind ontstaat er een ervaring van discomfort. Een langdurig of systematisch lichamelijke gevoel van onbehagen creëert eveneens onbewust overtuigingen en reactiepatronen, die dan wel minder positief zijn en gepaard gaan met een bepaalde mate van stress in het lichaam.

Op elke leeftijd kunnen we alsnog nieuwe positieve lichaamservaringen en de bijhorende gevoelservaring hebben die deze oude onbewuste negatieve overtuigingen van ons lichaam en geest kunnen doen wegsmelten en verdampen.

In een sessie creëren we een omgeving van verzorgers, ouders, therapeut en paard, die rol van verzorgers opnemen. Therapeut en paard hebben de aandacht op cliënt en zijn gevoelig voor gegeven signalen en spelen hierop in. Hun bewuste aanwezigheid, innerlijke rust en aandacht zorgt voor een veilig setting. We doen dan ook samen met ouders enkele oefeningen gericht op ons lichaam, geest en ademhaling om te ontspannen. Het is maar vanuit de verbinding met onszelf dat we die verbinding met de ander kunnen aangaan.

Via aanraking, beweging en geluid communiceert de therapeut en het paard, met de cliënt. Dit stimuleert cliënt om uitdrukking te geven aan behoeften en emoties uit …. Via de gepaste reactie of de veilig setting helpen we de cliënt de emotie te reguleren, te behoefte te vervullen en er een positieve lichaamservaring mee te geven.

De paarden voorzien ons in huidcontact en aanraking, een schommelbeweging en lichaamswarmte. De huid is het grootste orgaan van de mens en aanraking van groot belang voor onze groei en ontwikkeling. Aanraking wekt emoties op, zorgt voor veranderingen in de emotionele toestand en communiceert emoties. Samen met het paard kunnen we zoeken welke aanrakingen helpend zijn bij het welbevinden. Ook beweging is een essentieel aspect sinds het prille begin van ons leven in de baarmoeder. De schommelende beweging zoals die op een paardenrug te ervaren is, is een natuurlijk hulpmiddel om het autonome zenuwstels gunstig te beïnvloeden. De systemen in de hersenen en het lichaam die sociale en lichamelijk warmte generen en verwerken, hebben dezelfde banen in het zenuwstelsel met elkaar gemeen. Ook de lichaamswarmte van het paard is een bron van hulp om een veilige setting te creeëren.

foto pony helpt kinderen

pony helpt kinderen - coaching en healing“Deze peuter-pony- aanpak is voor elk kind zinvol, maar in het bijzonder voor kinderen die moeite hebben met taal of nog niet spreken!”


pony helpt kinderen - coaching en healing

PEUTER-PONY-AANPAK

Het contact en de interactie met het paard gebeurt met lichaamstaal. Houdingen, bewegingen, geluiden, … in de peuter-pony-aanpak focussen we ons op deze niet-talige communicatie en het opdoen van nieuwe lichaamservaringen. Deze lichaamsgerichte aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat de relatie die we hebben met onszelf, anderen en de wereld ten diepste ervaringen zijn die door het lichaam en geest gezamenlijk worden gevormd en beleefd. Deze peuter-pony- aanpak is voor elk kind of innerlijk kind zinvol, maar in het bijzonder voor kinderen die moeite hebben met taal of nog niet spreken.

Wat doen we?

Het paard zorgt voor de lichamelijke ervaringen zoals gedragen worden, balanceren, gewiegd en geknuffeld worden, recht op zitten, ondersteund worden, aangeraakt en aangekeken worden. Het paard speelt ook in op lichaamsignalen m.b.t. persoonlijke ruimte (nabijheid - afstand) ; het tempo/ritme en de kracht van bewegingen; ontspanning en spanning van spieren.

De sessie duurt max. 30 min. We vragen bij baby’s en peuters om telkens met 2 volwassenen aanwezig te zijn voor veilig verloop van een sessie.

 

Hoe werkt het?

We communiceren met baby’s en peuters voornamelijk met ons lichaam: onze bewegingen, oogcontact, mimiek, geluidjes, aanrakingen…

Het contact en de interactie met verzorgers zorgt voor lichamelijke ervaringen van welbevinden wanneer de verzorgers met aandacht en gevoeligheid de lichaamssignalen van de kinderen opvangt en er op inspelen. Dit geeft feedback naar de hersenen en is noodzakelijke voor de ontwikkeling van baby’s.De baby’s en peuters geven uitdrukking aan hun emoties, hun gemoed en merken dat de verzorger zijn actie daarop afstemt: we knuffelen, verplaatsen, voeden, verschonen, prikkelen of sussen hen….Via deze lichamelijke ervaringen leren we vanaf het begin hoe de wereld om ons heen in elkaar zit, we trekken conclusies, we ontwikkelen positieve overtuigingen over ons lichaam en de omgeving als een veiligplek. De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling lopen dan ook samen. Deze overtuigingen die we als baby of peuter opdoen, nemen we onbewust mee en geven vorm aan toekomstige interacties en reactiepatronen. We uiten onze emoties en hebben vertrouwen dat onze behoeften worden vervuld, we voelen ons gezien, gehoord ...veilig en geliefd.

Maar soms slagen verzorgers er niet in om de verbinding met wat er in het kind speelt te maken, we voelen niet aan wat ze nodig hebben of we zijn zelf te onrustig, gestressseerd, met ons hoofd ergens anders, in rouw of overspoeld door emotie om ons goed te kunnen afstemmen op hen.
Wanneer er niet op de behoeften van het kind wordt ingespeeld, wanneer er geen oog is voor de expressie of er rekening wordt gehouden met de emoties van het kind ontstaat er een ervaring van discomfort. Een langdurig of systematisch lichamelijke gevoel van onbehagen creëert eveneens onbewust overtuigingen en reactiepatronen, die dan wel minder positief zijn en gepaard gaan met een bepaalde mate van stress in het lichaam.

Op elke leeftijd kunnen we alsnog nieuwe positieve lichaamservaringen en de bijhorende gevoelservaring hebben die deze oude onbewuste negatieve overtuigingen van ons lichaam en geest kunnen doen wegsmelten en verdampen.

In een sessie creëren we een omgeving van verzorgers, ouders, therapeut en paard, die rol van verzorgers opnemen. Therapeut en paard hebben de aandacht op cliënt en zijn gevoelig voor gegeven signalen en spelen hierop in. Hun bewuste aanwezigheid, innerlijke rust en aandacht zorgt voor een veilig setting. We doen dan ook samen met ouders enkele oefeningen gericht op ons lichaam, geest en ademhaling om te ontspannen. Het is maar vanuit de verbinding met onszelf dat we die verbinding met de ander kunnen aangaan.

Via aanraking, beweging en geluid communiceert de therapeut en het paard, met de cliënt. Dit stimuleert cliënt om uitdrukking te geven aan behoeften en emoties uit …. Via de gepaste reactie of de veilig setting helpen we de cliënt de emotie te reguleren, te behoefte te vervullen en er een positieve lichaamservaring mee te geven.

De paarden voorzien ons in huidcontact en aanraking, een schommelbeweging en lichaamswarmte. De huid is het grootste orgaan van de mens en aanraking van groot belang voor onze groei en ontwikkeling. Aanraking wekt emoties op, zorgt voor veranderingen in de emotionele toestand en communiceert emoties. Samen met het paard kunnen we zoeken welke aanrakingen helpend zijn bij het welbevinden. Ook beweging is een essentieel aspect sinds het prille begin van ons leven in de baarmoeder. De schommelende beweging zoals die op een paardenrug te ervaren is, is een natuurlijk hulpmiddel om het autonome zenuwstels gunstig te beïnvloeden. De systemen in de hersenen en het lichaam die sociale en lichamelijk warmte generen en verwerken, hebben dezelfde banen in het zenuwstelsel met elkaar gemeen. Ook de lichaamswarmte van het paard is een bron van hulp om een veilige setting te creeëren.

foto pony helpt kinderen

“Deze peuter-pony- aanpak is voor elk kind zinvol, maar in het bijzonder voor kinderen die moeite hebben met taal of nog niet spreken!”